Area_Turismo
Els programes de l’àrea de turisme faciliten el coneixement i l’estratègia empresarial, que s’ha redefinit els últims anys per dur a terme la tasca de direcció dels establiments turístics i facilitar també els coneixements necessaris per a la gestió de qualsevol tipus d’agència de viatges.

Àrea Turisme

>> Cursos de formación Superior:

Curso de Agente de viajes
Curso de Márketing turístico
Curso de Dirección y gestión de alojamientos turísticos

 

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Agente de viajes y márketing en Internet
Curso de Relaciones públicas y turismo
Curso de Turismo y agente de viajes
Curso de Turismo y márketing en Internet
Curso de Turismo y márketing turístico