Area_Salud
Els cursos de formació superior en aquesta àrea capaciten l’alumnat per fer diferents funcions en l’àmbit sociosanitari i de la salut, com l’atenció a persones dependents, l’atenció bàsica en l’entorn prehospitalari, en el marc del trasllat de persones o la gestió de l’elaboració i el seguiment de dietes adaptades a les característiques del pacient.

Àrea Salut

>> Cursos de formación Superior:

Curso de Dietética y nutrición
Curso de Nutrición saludable
Curso de Nutrición deportiva