Area_Publicidad
Els cursos de formació superior a l’àrea de publicitat i relacions públiques tenen un caràcter tècnic en l’operatòria d’aquestes dues àrees funcionals.

Aborden la interacció positiva per aconseguir el suport de les persones a les quals es dirigeix, i instrueixen en la planificació, execució i seguiment de les campanyes publicitàries.

Àrea Publicitat i RRPP

>> Cursos de formación Superior:

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Asistente dirección y relaciones públicas
Curso de comercial y marketing y RRPP
Curso de gestión estratégica rrpp y asistente rrpp
Curso de publicidad y relaciones públicas
Curso de Gestión administrativa y contabilidad
Curso de publicidad y marketing en internet
Curso de relaciones públicas y turismo
Curso de relaciones públicas y planificacion medios