Area_RRHH
Els cursos de RRHH cobreixen la bona gestió tant administrativa, retributiva i de desenvolupament personal que es necessita per mantenir-ne la motivació.

Així mateix, el coneixement de la conducta humana està condicionat per factors com la cultura i el clima d’organització de l’empresa i per aspectes psicològics de les persones.

Cursos Recursos humans

 

>> Cursos de formación Superior: