Area_Logística
Els cursos de formació superior a l’àrea de logística posen a l’abast de l’alumnat els coneixements, les eines i les tècniques més modernes en logística integral i en gestió de les compres perquè l’alumnat pugui convertir-se en un especialista i desenvolupar més bé la seva missió com a responsable en aquestes àrees de l’empresa.

Àrea Producció i logística

>> Cursos de formación Superior:

Curso de Logística
Curso de Producción y calidad aplicada

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Producción y Calidad ISO9001
Curso de Producción y Logística