economia
Els cursos de formació superior a l’àrea d’economia permeten a l’alumnat captar la realitat econòmica, conèixer la situació tributària, les obligacions fiscals i les fonts de finançament. I també, l’execució eficaç, les obligacions econòmiques a curt i llarg termini i l’aplicació pràctica de solucions.

Àrea Gestió econòmica

>> Cursos de formación Superior:

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Asistente dirección y Contabilidad
Curso de contabilidad y Fiscalidad PYME
Curso de contabilidad y Finanzas PYME
Curso de contabilidad y Gestión PYME
Curso de Gestión administrativa y Contabilidad
Curso de finanzas y Gestión PYME
Curso de Márketing y Contabilidad
Curso de Recursos humanos y Contabilidad