Area_Energías
Els cursos de formació superior a l’àrea d’energies renovables posen a la disposició de l’alumnat els coneixements i les eines necessaris per esdevenir un professional qualificat i poder dissenyar i fer el manteniment d’una instal·lació solar fotovoltaica o tèrmica.

Àrea Energies renovables

>> Cursos de formación Superior:

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Energía solar térmica y Fotovoltaica

>> Especializaciones:

Especialización en Proyectos de montaje y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica
Especialización en Diseño y mantenimiento de una instalación fotovoltaica
Especialización en Diseño y mantenimiento de una instalación solar térmica
Especialización en Energías renovables. Conceptos y componentes de una instalación fotovoltaica
Energías renovables. Principios y componentes sistema energía solar térmica
Especialización en Montaje, mantenimiento, seguridad y evaluación de riesgos en instalaciones de energía eólica