Area_Administración
Els cursos de formació superior a l’àrea de programes directius aporten a l’alumnat els coneixements necessaris per assumir i desenvolupar el rol com a directiu, tant en àmbits de gestió operativa, com de direcció, en el marc d’una PIME.

Àrea Programes directius

>> Cursos de formación Superior: