Area_Calidad
Els cursos de formació superior a l’àrea de qualitat ISO/OSHAS mesuren els impactes mediambientals de les empreses i la seva legislació i estudien la gestió de la qualitat ja sigui tant en l’administració com en la prevenció de riscos laborals amb la implantació de les normes internacionals més apropiades en cada àmbit.

Àrea de Qualitat ISO

>> Cursos de formación Superior:

Curso de Calidad ISO9001
Curso de Gestión medioambiental
Curso de Seguridad y salud OHSAS

 

>> Oferta formativa doble titulación:

Curso de Gestión calidad ISO9001 y Medioambiental
Curso de Producción y Calidad ISO9001