Area_Administración
Els estudis de formació superior a l’àrea d’administració capaciten l’alumnat per al desenvolupament de les diferents tasques administratives, gràcies al coneixement de les tècniques administratives, la comunicació interna i externa, els sistemes d’informació de l’empresa i l’ús de les aplicacions informàtiques més habituals.

Àrea Administració

 

>> Cursos de formación Superior:

>>Programas superiores de doble titulación: