Campus Virtual

El Campus Virtual és el suport tecnològic que posa en contacte permanent tota la comunitat educativa, de manera que s’aconsegueix donar una formació on-line personal i de proximitat.

És d’ús exclusiu per a alumnes i professors consultors d’EducaciOnline i s’hi accedeix a través d’un navegador d’Internet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense coincidència ni en el temps ni en l’espai amb professors i companys.

D’aquesta manera, l’usuari pot optimitzar la gestió del seu temps, estalviar-se desplaçaments, i, alhora, habituar-se a l’ús de les eines digitals que li seran de vital importància en els estudis futurs o a la feina.

L’atenció que rep l’estudiant dels professors es fa en l’entorn del Campus Virtual de manera asincrònica (sense coincidir en el temps ni en l’espai); per tant, l’estudiant no ha de seguir uns horaris definits prèviament per a realitzar el curs de formació.

Al Campus Virtual, l’estudiant està envoltat i és atès per un conjunt de persones, serveis i recursos que té a la seva disposició per tal de facilitar-li l’aprenentatge.

I a més...

Descubreix EducaciOnline