acceso a la universidad
El Curs d'accés a la UOC i la resta d'universitats de Catalunya per a majors de 25 anys et prepara per a superar les proves d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, organitzades anualment per les diferents universitats públiques i privades de l'estat.

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix en l'article 28 que les persones majors de 25 anys podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d'una prova d'accés

Àrea Curs d’Accés a la Universitat

Curs d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Curs d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys